© 2021 INTRADE Operational Services, s.r.o.
Turistická izba štandard    
  Cena bez DPH DPH 10%
2 posteľová izba - kapacita 8 x 2 post. = 16 lôžok 25,00 € 22,73 € 2,27 €
3 posteľová izba - kapacita 8 x 3 post. = 24 lôžok 36,00 €  32,73 € 3,27 €
Turistická izba štandard plus    
  Cena bez DPH DPH 10%
2 posteľová izba - kapacita 15 x 2 post. = 30 lôžok 28,00 €  25,45 € 2,55 €
- prístelok 10,00 € 9,09 € 0,91 €
     
Robotnícka izba - dlhodobé ubytovanie min. na 1 mesiac    
  Cena bez DPH DPH 10%
3 posteľová izba nad 14 dní (1 lôžko) 5,00 €  4,55 € 0,45 €
3 posteľová izba do 14 dní (1 lôžko) 7,00 €  6,36 € 0,64 €
     
Študentská izba    
  Cena bez DPH DPH 10%
3 posteľová izba (1 lôžko /mesiac) UPJŠ    79,00 €  71,82 € 7,18 €
2 posteľová izba (1 lôžko /mesiac) UPJŠ    97,00 €  88,18 € 8,82 €
1 posteľová izba (1 lôžko /mesiac) UPJŠ    150,00 €  136,36 € 13,64 €
3 posteľová izba (1 lôžko /mesiac) cudzí        86,00 €  78,18 € 7,82 €
2 posteľová izba (1 lôžko /mesiac) cudzí        104,00 €  94,55 € 9,45 €
1 posteľová izba (1 lôžko /mesiac) cudzí        157,00 €  142,73 € 14,27 €
3 posteľová izba (1 lôžko /mesiac) erasmus        99,00 €  90,00 € 9,00 €
2 posteľová izba (1 lôžko /mesiac) erasmus        119,00 €  108,18 € 10,82 €
1 posteľová izba (1 lôžko /mesiac) erasmus        241,00 €  219,09 € 21,91 €
     
Uznesením č. 569/2008 schválilo Metské zastupiteľstvo v Košiciach VZN č. 104 s účinnosťou od 1.1.2009, ktorým sa zavádza daň za ubytovanie za pobyt v meste Košice vo výške:
1,50 € za každú noc pobytu osoby, mimo uznaných výnimiek.
 
CENNÍK UBYTOVACÍCH SLUŽIEB KYUCKÁ 16 PLATNÝ OD 1.9.2020