© 2013 Palmer Capital RE Slovakia, s.r.o.


Turistická ubytovňa:
MEI HOSTEL**
Kysucká 16
040 11 Košice
Slovenská republika
URL: www.meihostel.sk

 
Rezervácia:

Recepcia a krátkodobé ubytovanie
Telefón:     +421-55-642 35 11        - non stop
e-mail: recepcia@meihostel.sk 

internátne ubytovanie
Telefón:    +421-55-789 49 69       
Fax:         +421-55-789 49 69
e-mail: meihostel@meihostel.sk

dlhodobé ubytovanie
Telefón:     +421-55-642 35 72       
Fax:          +421-55-789 49 69
e-mail: rezervacia@meihostel.sk 

KONTAKT

Office:
Palmer Capital RE Slovakia, s.r.o.
Letná 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
IČO: 36 681 385
IČ DPH: SK 2022258414